Utveckling av svensk välfärd under ett kvartssekel 1994–2019

  • Eskil Wadensjö

Abstract

The development of welfare and welfare policy in Sweden 1994–2019
Sweden is a country with a high standard of living, relatively small income differentials and a well-developed welfare system. However, that does not mean that there are no problems. The development of the economy, labour market and welfare in Sweden has been dramatic in several respects over the last quarter of a century. The variations in economic development have been considerable during this period, which has had an impact on the labour market, not least for groups such as young people who have not completed high school studies and newly arrived refugees. Also important is the increase of immigration because of the expansion of the EU but also of refugees. The economic development has affected various individuals and groups in different ways. Economic development has also had an influence on the development of the different parts of the welfare system. There have been several changes in the social policy programmes. Privatization of parts of the sector is one important change. This chapter outlines the main features of this development in different areas of the economy, the labour market and the welfare system in Sweden.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Arbetslöshetsrapporten (2019), Akademikernas a-kassa, Stockholm.

CIHR (Canadian Institute of Health Research) (2019) Institute of Aging Strategic Plan 2019–2021. Living Longer, Living Better. Montreal: CIHR.

Försäkringskassan (2018) Socialförsäkringen i siffror 2018.

Hagen, J. & Elinder, M. (2018) Det komplexa tjänstepensionssystemet. Stockholm: SNS.

Inspektionen för socialförsäkringen (2014) Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet. Rapport 2014:4.

Kjellberg, A. (2019) Den svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad. Stockholm: Arena Idé.

Migrationsverket (2012) Invandring av internationella studenter till Sverige. Rapport från EMN Sverige, 2012:1.

Milner, H. & Wadensjö, E. (red.) (2001) Gösta Rehn, the Swedish Model and Labour Market Policies, Aldershot: Ashgate.

Mood, C. & Jonsson, J.O. (2019) Välfärden. Den nya fattigdomen. Göteborg & Stockholm: Makadam förlag.

Myrdal, G. (1944) Varning för fredsoptimism. Stockholm: Bonniers.

SCB (2012) Integration – utrikes födda i pensionsåldern. Integration Rapport 5.

SCB (2016a) Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper. Demografiska rapporter, Rapport 2016:2.

SCB (2016b) Sysselsättning i jordbruket 2016. Statistiska Meddelanden JO 30 SM 1701.

SCB (2017) Unik tillväxt när Sverige gick från jordbruk till tjänster. 2017-04-26.

SCB (2019a) Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM), 2019:2.

SCB (2019b) Sveriges framtida befolkning 2019–2070. BE 18 SM 1901.

Sjögren Lindquist, G. & Wadensjö, E. (2007) Ett svårlagt pussel – kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall. ESS Rapport 2007:1, Finansdepartementet.

Sjögren Lindquist, G. & Wadensjö, E. (2012) En alternativ arbetsskadeförsäkring. Underlagsrapport nr 8 till den Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen.

Swärd, H., Edebalk, P.G. & Wadensjö, E. (2013) Vägar till välfärd – idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Stockholm: Liber.

Wadensjö, E. (2011) De äldres återkomst till arbetsmarknaden – ett långsiktigt perspektiv. I: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 50 år. Fyra forskarperspektiv på arbetsmarknaden. SCB, Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik, Bakgrundsfakta 2011:3.

Walter, L. (red.) (2015), Mellan jobb. Omställningsavtal och stöd till uppsagda i Sverige. Stockholm: SNS.

Publicerad
2020-01-10
Referera så här
Wadensjö, E. (2020) ”Utveckling av svensk välfärd under ett kvartssekel 1994–2019”, Socialvetenskaplig tidskrift, 26(3-4), s. 209–222. doi: 10.3384/SVT.2019.26.3-4.3087.
Sektion
Artiklar