Den Sönderfallande Staden - en problemdiskussion med intemationella utblickar

Författare

  • Eva Öresjö

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1995.2.2.3013

Abstract

Med en tilltagande hårdsegregering av våra storskaliga förortsområden tillika med en hög och strukturellt betingad arbetslöshet närmar sig svensk stadsuppbyggnad den situation, som råder i andra av västvärldens industrinationer. Med hjälp av internationella utblickar diskuteras konsekvenserna av detta, samtidigt som författaren varnar för att sätta likhetstecken mellan utvecklingen i dessa länder.

Downloads

Publicerad

2016-01-21

Referera så här

Öresjö, E. (2016) ”Den Sönderfallande Staden - en problemdiskussion med intemationella utblickar”, Socialvetenskaplig tidskrift, 2(2). doi: 10.3384/SVT.1995.2.2.3013.

Nummer

Sektion

Artiklar