Hyvla eller skära? Besparingar inom offentlig bamomsorg

Författare

  • Hans Bjurek
  • Björn Gustafsson
  • Urban Kjulin

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1995.2.4.3004

Abstract

Under 90-talet har offentlig barnomsorg utsatts för en stor kostnadspress. Data för kommunala daghem i Göteborg visar på en kraftig produktivitetsökning åren 1992 och 1993. Utvecklingen kan värderas olika beroende på utifrån vems perspektiv den betraktas; skattebetalare, daghemspersonal eller småbarnsfamiljer med eller utan barn på daghem.

Downloads

Publicerad

2016-01-21

Referera så här

Bjurek, H., Gustafsson, B. och Kjulin, U. (2016) ”Hyvla eller skära? Besparingar inom offentlig bamomsorg”, Socialvetenskaplig tidskrift, 2(4). doi: 10.3384/SVT.1995.2.4.3004.

Nummer

Sektion

Artiklar