lmplementering av arbetslinjen inom sjukförsäkringen - konsekvenser för invandrarklienter

Författare

  • Tola B. Jonsson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1996.3.3.2981

Abstract

Arbetslinjen som en central strategi vid rehabilitering av långtidssjuka skapar problem för vissa invandrarklienter. Problemen beror på att skillnader i synsätt mellan försäkringskassans handläggare och klienten leder till att konfliktfyllda situationer uppstår. En hypotes som artikeln frambringar är att ju fler >komplicerade invandrarärenden< handläggaren handhar, desto mer problematiska upplevs invandrarärenden generellt.

Downloads

Publicerad

2016-01-23

Referera så här

Jonsson, T. B. (2016) ”lmplementering av arbetslinjen inom sjukförsäkringen - konsekvenser för invandrarklienter”, Socialvetenskaplig tidskrift, 3(3). doi: 10.3384/SVT.1996.3.3.2981.

Nummer

Sektion

Artiklar