Idéer om arbetslöshet och social politik vid 1800-talets mitt

Författare

  • Jonas Olofsson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1997.4.3.2951

Abstract

När hamnade arbetslöshetsfrågan på den politiska dagordningen för första gången och hur motiverades de första arbetslöshetspolitiska ansatserna? Under 1800-talets snabba sociala och ekonomiska omvandling började arbetslöshet att framstå som ett socialt hot, och hjälpåtgärder riktade till arbetslösa som en angelägen socialpolitisk uppgift. Detta hängde i sin tur samman med politiska förändringar vid 1800-talets mitt och avspeglade en snabb omvandling av det svenska samhällets grundstruktur. Framväxten av oreglerade marknader och sociala grupper som var beroende av lönearbete för sin försörjning bidrog till att det uppstod en arbetsloshetsfråga i modern mening.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-02-04

Referera så här

Olofsson, J. (2016) ”Idéer om arbetslöshet och social politik vid 1800-talets mitt”, Socialvetenskaplig tidskrift, 4(3). doi: 10.3384/SVT.1997.4.3.2951.

Nummer

Sektion

Artiklar