Fysisk boendemiljö, äldres vardagsaktivitet och subjektivt välbefinnande

Författare

  • Susanne Iwarsson
  • Åke Isacsson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1997.4.4.2946

Abstract

Äldres boendesituation kommer alltmer i fokus efterhand som en större andel av de äldre, trots tilltagande funktionella begränsningar, bor kvar i sina vanliga bostäder. I denna artikel sammanfattas huvudresultaten från avhandlingen "Functional Capacity and Physical Environmental Demand": Ett urval ur den äldre populationen i en skånsk landsortskommun har undersökts avseende vardagsaktivitet, tillgänglighetsproblem i boendet och subjektivt välbefinnande. Resultaten visar att tillgänglighetsproblem i bostaden samvarierar med såväl vardagsaktivitet som subjektivt välbefinnande. Otillgängliga bostader utgör ett potentiellt folkhälsoproblem som påkallar behov av förebyggande insatser.

Downloads

Publicerad

2016-02-04

Referera så här

Iwarsson, S. och Isacsson, Åke (2016) ”Fysisk boendemiljö, äldres vardagsaktivitet och subjektivt välbefinnande”, Socialvetenskaplig tidskrift, 4(4). doi: 10.3384/SVT.1997.4.4.2946.

Nummer

Sektion

Artiklar