Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv

Författare

  • Gunvor Andersson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1998.5.1.2929

Abstract

Barn får alltmer komma till tals med sina erfarenheter och synpunkter och börjar även få framträda som informanter i social forskning. I artikeln presenteras ett forskningsprojekt, där 22 barn i familjehem, alla i 10–11-årsåldern, intervjuats i  frågor som rör deras förhållande till såväl biologisk familj som fosterfamilj. Det visar sig att alla barnen har kontakt med sin mamma och hälften av dem också med sin pappa, men det hindrar inte att deras känsla av familjetillhörighet även finns i fosterfamiljen – eller bara där.

Downloads

Publicerad

2016-02-04

Referera så här

Andersson, G. (2016) ”Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv”, Socialvetenskaplig tidskrift, 5(1). doi: 10.3384/SVT.1998.5.1.2929.

Nummer

Sektion

Artiklar