Varifrån kommer det sociala kapitalet?

Författare

  • Bo Rothstein

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1998.5.2-3.2927

Abstract

Begreppet socialt kapital har de senaste åren kommit att framstå som ett av de mera intressanta nytillskotten inom samhällsvetenskapen. Med detta begrepp förstås att avgörande för möjligheten att finna effektiva lösningar på sociala, ekonomiska och organisatoriska problem är graden av tillit mellan människor. Forskningen om socialt kapital har oftast hävdat att detta skapas genom medborgarnas deltagande i friviiliga organisationer. I artikeln presenteras data från surveyundersökningar som indikerar att socialt kapital istället skapas av de politiska institutionerna.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-02-04

Referera så här

Rothstein, B. (2016) ”Varifrån kommer det sociala kapitalet?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 5(2-3). doi: 10.3384/SVT.1998.5.2-3.2927.

Nummer

Sektion

Artiklar