Basta arbetskooperativ – ett tecken i tiden?

Författare

  • Jan-Håkan Hansson
  • Filip Wijkström

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1998.5.2-3.2920

Abstract

I artikeln beskrivs ett annorlunda sätt att organisera rehabilitering av missbrukare i Sverige. Basta arbetskooperativ drivs helt och hållet utan anställda som har sin professionella hemvist i vård- och behandlingsssektorn. Istället utgörs kärnan i verksamheten av före detta missbrukare. I den speciella organisationsform som Basta arbetskooperativ utgör söker man kombinera produktion av varor och tjänster på marknadsmässiga villkor med ett målmedvetet och aktivt rehabiliteringsarbete. Detta skapar speciella förutsättningar i ett gränsland mellan marknad och stat.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-02-04

Referera så här

Hansson, J.-H. och Wijkström, F. (2016) ”Basta arbetskooperativ – ett tecken i tiden?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 5(2-3). doi: 10.3384/SVT.1998.5.2-3.2920.

Nummer

Sektion

Artiklar