Metoder i socialt arbete Om insatser och arbetssätt i socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Författare

  • Åke Bergmark
  • Tommy Lundström

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1998.5.4.2918

Abstract

Det sociala arbetets praktik, de metoder och insatser som tillämpas i det direkta klientarbetet, är ett förvånansvärt outforskat område. Artikeln försöker fylla ut detta tomrum genom att redovisa resultaten från en empirisk undersökning av socialtjänstens individ och familjeomsorg.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-02-04

Referera så här

Bergmark, Åke och Lundström, T. (2016) ”Metoder i socialt arbete Om insatser och arbetssätt i socialtjänstens individ- och familjeomsorg”, Socialvetenskaplig tidskrift, 5(4). doi: 10.3384/SVT.1998.5.4.2918.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare

1 2 3 > >>