Frisk eller sjuk? Bilder av den borgerliga kvinnan i diskussionen om hälsa och sjuklighet 1860–1920

Författare

  • Cecilia Gagné

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2000.7.3.2815

Abstract

Forskningen om den medicinska vetenskapens syn på kvinnan i de över samhällsskikten kring sekelskiftet 1900 för fram bilden av konstitutionellt sjuklig kvinna. Utan att ifrågasätta läkarkårens entydighet och enighet i denna fråga har sjuklighetsbilden framhävts som en dominerande uppfattning. I analys av uteslutande svenska medicinska, vetenskapliga och populärvetenskapliga texter frågar jag mig om detta verkligen var en allmän föreställning bland läkarna vid denna tid. Med hänsyn till det svenska samhällets agrara karaktär, med en borgerlighet som skilde sig från borgerliga kulturer på kontinenten och i USA, är det rimligt att tänka sig att sjuklighetsbilden hade en mildare och en mer nyanserad framtoning i Sverige.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-02-05

Referera så här

Gagné, C. (2016) ”Frisk eller sjuk? Bilder av den borgerliga kvinnan i diskussionen om hälsa och sjuklighet 1860–1920”, Socialvetenskaplig tidskrift, 7(3). doi: 10.3384/SVT.2000.7.3.2815.

Nummer

Sektion

Artiklar