Konjunkturernas offer eller godissamhällets verktyg? En studie av den politiska kulturen i sättet att diskutera välfärdsservice i svensk och ?nländsk tidningspress 1987–1997

Författare

  • Christian Kroll
  • Helena Blomberg
  • Stefan Svallfors

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2000.7.3.2813

Abstract

Välfärdsservicen och dess utveckling i Sverige och Finland kännetecknas av stora likheter ifråga om institutionella lösningar. Artikeln, som analyserar diskussionen i svenska och ?nländska dagstidningar, visar dock på olikheter i sättet att i offentligheten argumentera för olika servicepolitiska lösningar och indikerar därmed skillnader i de grundantaganden som påverkar servicepolitiken i respektive land.

Downloads

Publicerad

2016-02-05

Referera så här

Kroll, C., Blomberg, H. och Svallfors, S. (2016) ”Konjunkturernas offer eller godissamhällets verktyg? En studie av den politiska kulturen i sättet att diskutera välfärdsservice i svensk och ?nländsk tidningspress 1987–1997”, Socialvetenskaplig tidskrift, 7(3). doi: 10.3384/SVT.2000.7.3.2813.

Nummer

Sektion

Artiklar