När man vill veta hur det går för klienterna. Att använda sociala akter i utvärdering av socialbidragets effekter

Författare

  • Pia Milton

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2000.7.4.2810

Abstract

Bristen på tillräckligt stora datamaterial av god kvalitet anges ofta som ett hinder att genomföra effektutvärderingar inom socialt arbete. I det dagliga arbetet dokumenterar socialarbetarna emellertid en mängd uppgifter om sina klienter i de sociala akterna. I den här artikeln diskuterar jag möjligheter och begränsningar i att använda social akter som informationskälla i utvärdering av socialbidragsarbetets effekter utifrån erfarenheterna från en nyligen genomförd studie.

Downloads

Publicerad

2016-02-05

Referera så här

Milton, P. (2016) ”När man vill veta hur det går för klienterna. Att använda sociala akter i utvärdering av socialbidragets effekter”, Socialvetenskaplig tidskrift, 7(4). doi: 10.3384/SVT.2000.7.4.2810.

Nummer

Sektion

Metodologiska reflektioner