Medicinen och människovärdet

Författare

  • Carl-Magnus Stolt

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.1-2.2779

Abstract

Det ?nns ett uppenbart behov av att resonera om vardagsetiskt förhållningssätt i sjukvården. Filoso?sk begreppsanalys och idéhistoria är i sammanhanget viktiga redskap för att fördjupa resonemangen. Denna artikel är ett försök till en analys av de vanligaste och viktigaste vardagsetiska begreppen. Vidare relateras dessa till en modell för medicinen som kunskapssystem. Slutligen fokuseras runt humanism som en ideologi för medicin och sjukvård.

Downloads

Publicerad

2016-02-09

Referera så här

Stolt, C.-M. (2016) ”Medicinen och människovärdet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 8(1-2). doi: 10.3384/SVT.2001.8.1-2.2779.

Nummer

Sektion

Artiklar