Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsperspektiv på ätstörningar, exemplet anorexi

Författare

  • Anna Prestjan

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.1-2.2778

Abstract

Anorexia nervosa och andra ätstörningar diskuteras ständigt i media som ett vanligt och allvarligt problem hos ungdomar och kvinnor. Ätstörningar är ett medicinskt problem, men också ett socialt och kulturellt sådant. Ändå har i Sverige mycket litet forskning bedrivits kring detta ämne ur sociala och kulturella perspektiv. I det följande analyseras det före?ntliga forskningsläget inom området samt ges exempel på möjliga problemställningar för fortsatt forskning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-02-09

Referera så här

Prestjan, A. (2016) ”Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsperspektiv på ätstörningar, exemplet anorexi”, Socialvetenskaplig tidskrift, 8(1-2). doi: 10.3384/SVT.2001.8.1-2.2778.

Nummer

Sektion

Artiklar