Omhändertagande med barnets perspektiv

Författare

  • Ann-Christin Cederborg
  • Yvonne Karlsson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.3.2774

Abstract

Förenta Nationernas barnkonvention har fått en genomgripande betydelse för lagstiftarnas politiska ambitioner inom svensk socialvård. Det innebär att barn har rätt att få sitt perspektiv i fokus när socialtjänsten behandlar ärenden som berör honom eller henne. Vid alla åtgärder som rör barn som misstänks fara illa ska hans eller hennes bästa komma i främsta rummet. Genom en studie i en svensk medelstor kommun belyses hur det förhåller sig med barnkonventionen i praktiken.

Downloads

Publicerad

2016-03-07

Referera så här

Cederborg, A.-C. och Karlsson, Y. (2016) ”Omhändertagande med barnets perspektiv”, Socialvetenskaplig tidskrift, 8(3). doi: 10.3384/SVT.2001.8.3.2774.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare