Tvärvetenskapens förutsättningar och dynamik – exemplet handikappforskning

Författare

  • Berth Danermark

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.4.2771

Abstract

I denna artikel diskuteras tvärvetenskap som en forskningsmodell där forskare utifrån sina kunskapsområdens utvecklade teorier och metoder studerar ett gemensamt »problem« på de olika nivåerna som svarar mot respektive kunskapsområde, och relaterar resultaten till varandra samt integrerar den kunskap som framkommer till en helhetssyn på fenomenet.

Downloads

Publicerad

2016-03-07

Referera så här

Danermark, B. (2016) ”Tvärvetenskapens förutsättningar och dynamik – exemplet handikappforskning”, Socialvetenskaplig tidskrift, 8(4). doi: 10.3384/SVT.2001.8.4.2771.

Nummer

Sektion

Artiklar