Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla – En prövning av ekonomi - sociala band modellen

Författare

  • Bengt Starrin
  • Marina Kalander Blomkvist
  • Staffan Janson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2003.10.1.2666

Abstract

I den här artikeln studeras skam och skamrelaterade känslor bland socialbidragstagare. Det görs i ljuset av den s.k. ekonomi-sociala band modellen som i sig fogar samman två vetenskapliga framställningar om skam. Den ekonomiska sidan beaktar den sida som knyter skam och skamrelaterade känslor till bl.a. fattigdom.  Den sida som handlar om sociala band förbinder skam och skamrelaterade känslor med kvaliteten i de sociala relationerna.

Downloads

Publicerad

2016-03-08

Referera så här

Starrin, B., Kalander Blomkvist, M. och Janson, S. (2016) ”Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla – En prövning av ekonomi - sociala band modellen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 10(1). doi: 10.3384/SVT.2003.10.1.2666.

Nummer

Sektion

Artiklar