Offentlig äldreomsorg som del i ett socialt medborgarskap

Författare

  • Staffan Blomberg
  • Jan Petersson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2003.10.4.2653

Abstract

Den svenska äldreomsorgen genomgick under förra seklet en omvandling från att ha haft sin hemvist i fattigvården till att bli en institutionell rättighet för äldre medborgare. Under 1990-talet har emellertid förändringar i omsorgens organisering och administration i de svenska kommunerna bidragit till att det sociala medborgarskapets innebörd de?nierats om.

Downloads

Publicerad

2016-03-08

Referera så här

Blomberg, S. och Petersson, J. (2016) ”Offentlig äldreomsorg som del i ett socialt medborgarskap”, Socialvetenskaplig tidskrift, 10(4). doi: 10.3384/SVT.2003.10.4.2653.

Nummer

Sektion

Artiklar