För?nad användning av standardiserad självrapportering i interventionsstudier

Författare

  • Gunnela Westlander

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.2.2644

Abstract

I denna artikel diskuteras interventionsforskning som pekat på vissa komplikationer som måste uppmärksammas och hanteras när man använder standardiserade självrapporteringsformulär. Problemet gäller om forskaren kan använda samma självrapporteringsskalor före och efter interventionen för att undersöka och fastställa interventionseffekten, och om man förbehållslöst kan sätta tilltro till statistiska genomsnittsskillnader mellan före- och eftermätning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-28

Referera så här

Westlander, G. (2016) ”För?nad användning av standardiserad självrapportering i interventionsstudier”, Socialvetenskaplig tidskrift, 11(2). doi: 10.3384/SVT.2004.11.2.2644.

Nummer

Sektion

Metodologiska reflektioner