Det normalas lockelse – berättelser från marginalen

Författare

  • Harriet Strandell
  • Ilse Julkunen
  • Katri Lamminen

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.2.2641

Abstract

Marginaliseringsdiskursen har bitit sig fast i den offentliga debatten, men hur ser ungdomar som de?nierats som marginaliserade själva på sina liv? I denna artikel analyseras ungdomars egna berättelser utgående från hur de konstruerar sin identitet. Det är framför allt spänningen mellan normalbiogra? och problemidentitet vi tagit fasta på.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-28

Referera så här

Strandell, H., Julkunen, I. och Lamminen, K. (2016) ”Det normalas lockelse – berättelser från marginalen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 11(2). doi: 10.3384/SVT.2004.11.2.2641.

Nummer

Sektion

Artiklar