Osäkerhetens återkomst. Att åldras i risksamhället

Författare

  • Bengt G. Eriksson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.3-4.2637

Abstract

I denna artikel speglas de äldres situation och samhällets ansvar mot bakgrund av en generell samhällsförändring i riktning mot vad som har kallats ett risksamhälle, präglat av osäkerhet och betoning på individuellt ansvar. Den demogra?ska utvecklingen och välfärdssamhällets tilltagande svårigheter att leva upp till sina åtaganden diskuteras i relation till risksamhällets framväxt. Risksamhället innebär nya hot och svårigheter men öppnar också möjligheter för gruppen äldre att spela en större samhällelig roll.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-28

Referera så här

Eriksson, B. G. (2016) ”Osäkerhetens återkomst. Att åldras i risksamhället”, Socialvetenskaplig tidskrift, 11(3-4). doi: 10.3384/SVT.2004.11.3-4.2637.

Nummer

Sektion

Artiklar