Socialt kapital och hälsa - en forskningsöversikt

Författare

  • Fredrica Nyqvist

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.1.2629

Abstract

Tyngdpunkten i denna artikel ligger på mätningen av socialt kapital och på aktuella frågor i samband med socialt kapital och hälsostudier. Forskningen om socialt kapital och hälsa har kritiserats och i artikeln diskuteras den kritik som riktats mot att forskningen inte bidrar med nya insikter till hälsovetenskapen. Det ?nns två infallsvinklar i texten: dels utgås från ett individperspektiv där betydelsen av individens sociala nätverk lyfts fram, dels diskuteras hur begreppet socialt kapital har teoretiserats och operationaliserats på en övergripande nivå.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-28

Referera så här

Nyqvist, F. (2016) ”Socialt kapital och hälsa - en forskningsöversikt”, Socialvetenskaplig tidskrift, 12(1). doi: 10.3384/SVT.2005.12.1.2629.

Nummer

Sektion

Artiklar