Implementering av en strukturerad intervju (ASI) i missbruksvård och kriminalvård

Författare

  • Christer Engström
  • Bengt-Åke Armelius

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.1.2628

Abstract

Artikeln redovisar resultatet från en nationell enkät om implementeringen av Addiction Severity Index (ASI) till 555 anställda i socialtjänsten, kriminalvården och i missbrukarvården som deltagit i en ASI-utbildning mellan år 1996 -2000. Resultatet visar att det är arbetsledare och chefer som alltmer tar initiativet till ASI-utbildningar och att implementeringens villkor skiljer sig åt beroende på var man arbetar. ASI har främst använts i det direkta klientarbetet och i liten utsträckning för uppföljning och utvärdering.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-28

Referera så här

Engström, C. och Armelius, B.- Åke (2016) ”Implementering av en strukturerad intervju (ASI) i missbruksvård och kriminalvård”, Socialvetenskaplig tidskrift, 12(1). doi: 10.3384/SVT.2005.12.1.2628.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare