När den goda viljan inte finns. Om frånvarande fäder i kontaktfamiljsinsatsen

Författare

  • Margareta Regnér

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.2.2606

Abstract

Socialtjänstens kontaktfamiljsinsats är ofta nära länkad till frånvarande fäder och umgängesvägran. I diskurserna om den omsorgsgivande fadern och barncentrering kan ensamstående mödrar drabbas av ett litet makt- och handlingsutrymme. Kontaktfamiljsinsatsen kan bidra till emancipation och öka mödrarnas handlingsutrymme.

Downloads

Publicerad

2016-03-31

Referera så här

Regnér, M. (2016) ”När den goda viljan inte finns. Om frånvarande fäder i kontaktfamiljsinsatsen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 13(2). doi: 10.3384/SVT.2006.13.2.2606.

Nummer

Sektion

Artiklar