Vetenskaplig kunskap som problem för beslutsfattare och praktiker? Exemplet mässlingsvaccination.

Författare

  • Fredrik Bragesjö
  • Margareta Hallberg

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.3.2601

Abstract

Artikelns syfte är att uppmärksamma problem som beslutsfattare och praktiker kan ställas inför när nya forskningsrön sprids. Problemen diskuteras utifrån de händelser som följde på publiceringen av en vetenskaplig studie som ifrågasatte de väletablerade rutinerna med mässlingsvaccinationer.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-31

Referera så här

Bragesjö, F. och Hallberg, M. (2016) ”Vetenskaplig kunskap som problem för beslutsfattare och praktiker? Exemplet mässlingsvaccination”., Socialvetenskaplig tidskrift, 13(3). doi: 10.3384/SVT.2006.13.3.2601.

Nummer

Sektion

Artiklar