Sociala akter som empiri. Om möjligheter och svårigheter med att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte

Författare

  • Leila Billquist
  • Lisbeth Johnsson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.1.2595

Abstract

I sitt dagliga arbete dokumenterar socialarbetarna inom socialtjänsten en mängd uppgifter om sina klienter och om den hjälp som förmedlas. Dessa data borde vid sidan av intervjuer med klienter och socialarbetare vara viktiga som informationskälla när man som forskare vill studera vad som varit verksamt och vilka effekter förmedlad hjälp haft. I denna artikel diskuterar vi bland annat utifrån erfarenhet från en nyligen genomförd studie svårigheter (men också möjligheter) med aktstudier.

Downloads

Publicerad

2016-03-31

Referera så här

Billquist, L. och Johnsson, L. (2016) ”Sociala akter som empiri. Om möjligheter och svårigheter med att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(1). doi: 10.3384/SVT.2007.14.1.2595.

Nummer

Sektion

Artiklar