Om kravet på oskuld. En studie av flickors respektive pojkars föreställningar

Författare

  • Mariet Ghadimi

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.1.2593

Abstract

Ungdomars attityder till sexualitet är ett återkommande tema inom sexualitetsforskningen. Generellt instämmer ungdomar med utländsk bakgrund i större utsträckning i så kallade »oskuldsnormer«, det vill säga normer som begränsar det föräktenskapliga sexuella handlingsutrymmet än ungdomar med svensk bakgrund. I denna artikel undersöks detta samband mer ingående samtidigt som det kontrolleras mot andra sociala bakgrundsfaktorer.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-31

Referera så här

Ghadimi, M. (2016) ”Om kravet på oskuld. En studie av flickors respektive pojkars föreställningar”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(1). doi: 10.3384/SVT.2007.14.1.2593.

Nummer

Sektion

Artiklar