Vad hände med 1990-talets stora förlorargrupper? Välfärd och ofärd under 2000-talet

Författare

  • Johan Fritzell
  • Michael Gähler
  • Magnus Nermo

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.2-3.2591

Abstract

Kommittén Välfärdsbokslut pekade ut tre grupper som speciellt missgynnades av 1990-talets kris: ensamstående mödrar, invandrare och ungdomar. I denna artikel studerar vi hur välfärden utvecklats för dessa grupper under 2000-talets första fem år. Vi fokuserar på tre centrala välfärdsdimensioner: arbetsmarknad, ekonomi och hälsa. Resultaten pekar bland annat på en polarisering av välfärden inom dessa grupper.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-11

Referera så här

Fritzell, J., Gähler, M. och Nermo, M. (2016) ”Vad hände med 1990-talets stora förlorargrupper? Välfärd och ofärd under 2000-talet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(2-3). doi: 10.3384/SVT.2007.14.2-3.2591.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare