Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender?

Författare

  • Marta Szebehely
  • Gun-Britt Trydegård

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.2-3.2589

Abstract

Välfärdsstatens insatser för personer med funktionshinder och för äldre människor särskiljs sällan i statistik och forskning. När, som i denna artikel, verksamheterna separeras,  blir det tydligt att de båda välfärdstjänsterna under senare år har utvecklats åt skilda håll. Ekonomiska resurser,  tjänsternas omfattning och personalens arbetsvillkor skiljer sig påtagligt mellan äldre- och handikappomsorgen, och gränsen mellan statens, familjens och marknadens roller har förskjutits på olika sätt.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-11

Referera så här

Szebehely, M. och Trydegård, G.-B. (2016) ”Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(2-3). doi: 10.3384/SVT.2007.14.2-3.2589.

Nummer

Sektion

Artiklar