Den ojämlika sjukfrånvaron Klass- och könsskillnader i sjukfrånvaro på 1990- och 2000-talet

Författare

  • Olof Bäckman
  • Anna Bryngelson
  • Olle Lundberg

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.2-3.2588

Abstract

Trots en stundtals intensiv debatt om sjukfrånvarons orsaker och konsekvenser under de senaste 5-10 åren vet vi förhållandevis lite om hur sjukfrånvaron fördelar sig mellan olika socioekonomiska grupper. Artikeln syftar till att minska denna kunskapslucka. Vi analyserar sjukfrånvarons fördelning och några orsaker till skillnader i sjukfrånvaro mellan olika klasser i början av 1990- respektive 2000-talet. Särskilt fokus riktas mot hur sjukfrånvarons socioekonomiska fördelning skiljer sig åt mellan män och kvinnor.

Downloads

Publicerad

2016-04-11

Referera så här

Bäckman, O., Bryngelson, A. och Lundberg, O. (2016) ”Den ojämlika sjukfrånvaron Klass- och könsskillnader i sjukfrånvaro på 1990- och 2000-talet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(2-3). doi: 10.3384/SVT.2007.14.2-3.2588.

Nummer

Sektion

Artiklar