När förpackade idéer möter organisatoriska villkor

Författare

  • Lina Ponnert Socialhögskolan, Lunds universitet
  • Kerstin Svensson Socialhögskolan, Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.3.2510

Abstract

Fo?r att leva upp till kravet pa? en evidensbaserad praktik anva?nder organisationer alltmer manualbaserade program. I den ha?r artikeln analyseras och diskuteras sprid- ningen och a?terinba?ddningen av ett sa?dant program ur ett organisationsteoretiskt perspektiv med fa?lt, program och personal i fokus. 

Downloads

Publicerad

2015-12-03

Referera så här

Ponnert, L. och Svensson, K. (2015) ”När förpackade idéer möter organisatoriska villkor”, Socialvetenskaplig tidskrift, 18(3). doi: 10.3384/SVT.2011.18.3.2510.

Nummer

Sektion

Artiklar