Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten

Författare

  • Lars Dencik

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.3-4.2494

Abstract

Judarna i Sverige utgör en etnisk och kulturell minoritet som har bevarat och utvecklat ett särskilt »judiskt« förhållningssätt till tillvaron. I denna artikel perspektiveras vad »ett judiskt förhållingssätt« bygger på och innebär. Utifrån det frågas hur den specifika judiska tanketraditionen, dess uppfattning av begreppen religion och folktillhörighet, och i synnerhet predikamentet att leva som minoritet i diasporan samverkat till att den judiska gruppen i dag på en och samma gång kan vara en distinkt nationell minoritet i Sverige och väl integrerade i det moderna samhället.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Dencik, L. (2016) ”Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten”, Socialvetenskaplig tidskrift, 16(3-4). doi: 10.3384/SVT.2009.16.3-4.2494.

Nummer

Sektion

Artiklar