»Den verkliga kulturkonflikten«? Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige

Författare

  • Pernilla Ouis

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.3-4.2493

Abstract

Finns det en reell kulturkonflikt mellan islam och västvärlden? I följande artikel hävdas att konflikten gör sig synlig på ett område: i synen på sexualitet. Vad säger den islamiska  sexualmoralen egentligen och vilka konflikter kan den bidra till i en sexualliberal kontext? Kan värderingsskillnader i fråga om sex ge upphov till en specifik social problematik?

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Ouis, P. (2016) ”»Den verkliga kulturkonflikten«? Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige”, Socialvetenskaplig tidskrift, 16(3-4). doi: 10.3384/SVT.2009.16.3-4.2493.

Nummer

Sektion

Artiklar