Den goda familjen och den goda familjerätten. Debatter om lag och moral i det mångkulturella Europa

Författare

  • Annika Rabo

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.3-4.2492

Abstract

En central föreställning om den moderna nationalstaten är att den är juridiskt suverän inom det egna territoriet. De senaste decenniernas stora politiska och sociala förändringar har dock gjort gränserna porösare mellan olika territoriella enheter. Överstatliga organisationer som EU och FN har bidragit till att transformera staternas oavhängighet i frågor som har att göra med lag och rätt. Men även migration och framväxten av mångkulturella samhällen sätter självklara rättsliga och moraliska uppfattningar om »rätt« och »fel« på spel. I artikeln diskuterar jag, ur socialantropologisk synvinkel, hur religiöst partikulära synsätt kring centrala sociala institutioner som familj och äktenskap utmanar statens universella anspråk på oavhängighet i frågor om moral och juridik.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Rabo, A. (2016) ”Den goda familjen och den goda familjerätten. Debatter om lag och moral i det mångkulturella Europa”, Socialvetenskaplig tidskrift, 16(3-4). doi: 10.3384/SVT.2009.16.3-4.2492.

Nummer

Sektion

Artiklar