Att prioritera i socialtjänsten – Om kommunalt handlingsutrymme och beslutsfattande

Författare

  • Marie Wörlén

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.1.2486

Abstract

Artikeln beskriver förutsättningar för, samt erfarenheter av prioriteringar i socialtjänsten. Studiens respondenter består av tjänstemän och politiker i sex svenska kommuner. Med prioriteringar avses på vilket sätt resurser fördelas mellan olika klientgrupper samt vilka klientgrupper som ämnas få ta del av resurser i första hand.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Wörlén, M. (2016) ”Att prioritera i socialtjänsten – Om kommunalt handlingsutrymme och beslutsfattande”, Socialvetenskaplig tidskrift, 17(1). doi: 10.3384/SVT.2010.17.1.2486.

Nummer

Sektion

Artiklar