Sex och narkotika. Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk

Författare

  • Bengt Svensson
  • Anette Skårner

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.2.2420

Abstract

Artikeln undersöker hur användning av illegala droger som amfetamin och heroin inverkar på mäns sexualitet under tiden i missbruk och på vilket sätt dessa erfarenheter sedan påverkar männens upplevelser av sex och deras sexuella handlingsmönster efter missbruket. Teoretiskt är artikeln förankrad i symbolisk interaktionism, med tonvikt på teorin om sexuella script.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Svensson, B. och Skårner, A. (2016) ”Sex och narkotika. Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(2). doi: 10.3384/SVT.2014.21.2.2420.

Nummer

Sektion

Artiklar