Banor i samhällsvården – en tvåårsstudie om unga som utretts på SiS-institution

Författare

  • Sofia Enell

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.2.2417

Abstract

Unga kan placeras på Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner för att utredas tvärprofessionellt. Utredningarna leder fram till förslag på fortsatt vård som socialtjänsten tar ställning till och beslutar om. I artikeln analyseras en sekvens av utredda ungas banor i samhällsvården.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Enell, S. (2016) ”Banor i samhällsvården – en tvåårsstudie om unga som utretts på SiS-institution”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(2). doi: 10.3384/SVT.2014.21.2.2417.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare