Hem eller vårdplats – hur behandlas personer med omsorgsbehov i hyreslagstiftningen?

  • Per Norberg

Abstract

Genom ädelreformen 1992 fick kommunerna uppdrag att ordna särskilda boenden för personer med omsorgsbehov. Dessa boenden skulle utgöra den omsorgsbehövandes hem. De skulle betala hyra och därmed få de rättigheter som följer av hyreslagen. Artikeln beskriver hur denna grupp behandlats i domstolarna samt diskuterar ändamålsenligheten av att tillämpa hyreslagstiftningen på gruppen.
Publicerad
2016-04-12
Sektion
Artiklar