Får jag inte bestämma något själv? En studie av kvarstående beslutanderätt hos dementa äldre

  • Eva Ryrstedt

Abstract

Denna studie behandlar vilken kvarstående beslutanderätt en äldre dement person med en kognitiv funktionsnedsättning har, när en ställföreträdare som kan handla utan den äldre dementas samtycke, är förordnad. Studien omfattar både rättshandlingar och andra beslut.
Publicerad
2016-04-12
Sektion
Artiklar