Får jag inte bestämma något själv? En studie av kvarstående beslutanderätt hos dementa äldre

Författare

  • Eva Ryrstedt

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2409

Abstract

Denna studie behandlar vilken kvarstående beslutanderätt en äldre dement person med en kognitiv funktionsnedsättning har, när en ställföreträdare som kan handla utan den äldre dementas samtycke, är förordnad. Studien omfattar både rättshandlingar och andra beslut.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Ryrstedt, E. (2016) ”Får jag inte bestämma något själv? En studie av kvarstående beslutanderätt hos dementa äldre”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(3-4). doi: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2409.

Nummer

Sektion

Artiklar