Vardagens kontraktualisering Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen

Författare

  • David Hedlund

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2407

Abstract

Individuella genomförandeplaner är en typ av plan på individnivå som blivit vanliga inom välfärdssektorn under de senaste femton åren. I den här artikeln betraktas individuella genomförandeplaner som ett försök att detaljreglera och ”kontraktualisera” den vardagshjälp som tillhandahålls inom äldreomsorgen. Studien visar att de skillnader som finns mellan olika planers form och innehåll inte fångar olikheter i omsorgstagarens behov och att det finns en skillnad mellan den omsorg som beskrivs i dokumenten och den omsorg som faktiskt utförs.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Hedlund, D. (2016) ”Vardagens kontraktualisering Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(3-4). doi: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2407.

Nummer

Sektion

Artiklar