recensionsexemplar

2024-01-30

Börjeson, Martin (2024). Modellsnickaren & folkhemsbygget: en biografi över Wictor Karlsson, Stockholms första socialborgarråd. [Stockholm]: Stockholmia förlag

Healy, Karen (2024). Teorier i socialt arbete: ramverk i aktuell praktik. Första upplagan Stockholm: Liber

Johansson, Thomas & Herz, Marcus (2024). Normalitetens gränser: diagnoser och identiteter i omvandling. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Nygård, Mikael (2024). Socialpolitik i Norden: en introduktion. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur