recensionsex

2024-01-30

Johansson, Thomas & Herz, Marcus (2024). Normalitetens gränser: diagnoser och identiteter i omvandling. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur