Böcker att recensera!

2023-11-13

Just nu finns följande böcker och avhandlingar tillgängliga att recensera:

2023:

Blom, Björn, Eriksson, Malin & Snellman, Marie-Louise (red.) (2023). Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Enell, Sofia, Enell, Sofia, Thulin, Johanna & Forkby, Torbjörn (2023). Prevention med barn och unga: teori och praktik för socialt och pedagogiskt arbete. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Hejlskov Elvén, Bo & Hansén, Patrick (2023). Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta: lågaffektivt bemötande och konflikthantering. Första utgåvan Stockholm: Natur & Kultur

Johansson, Staffan, Dellgran, Peter & Höjer, Staffan (red.) (2023). Människobehandlande organisationer: villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Andra utgåvan Stockholm: Natur & Kultur

Lundgren, Lena (red.) (2023). Effektiv insatsplanering vid svår substansanvändning. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur AB

Rautalinko, Erik (2023). Intervjumetod: Från frågeställning till rapporteriong. Stockholm: Natur och kultur

Wolmesjö, Maria & Solli, Rol (red), (2023). . Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman. Lund: Studentlitteratur

Östlund, Lena (2023). Att navigera i svåra situationer vid vård och omsorgav personer med demenssjukdom. (Lic.) Jönköping university

2022:

Bornäs, Hanna (2022). Subjects of Violence: On Gender and Recognition in Young Men’s Violence Against Women. Diss. Stockholms universitet

Cocozza, Madeleine (2022). Den systemteoretiska analysen: en utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk behandling. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Isaksson, Joakim, Lilliehorn, Sara & Hansson, Helena (red.) (2022). Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete. Upplaga 1:1 Lund: Studentlitteratur

Kanon, Erica & Lindberg, Lennie (red.) (2022). Hiv. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Larsson, Sam & Trygged, Sven (red.) (2022). Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Wentz, Kerstin (2022). Stressens effekter på individens resurser: om vitalitet, integritet och återhämtningsförmåga. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur