Recensioner av nya böcker och avhandlingar

2022-11-10

Recensioner av nya böcker och avhandlingar är en viktig del av den inomvetenskapliga dialogen. Minst lika viktigt är det att praktiskt verksamma och akademiska forskare möts i recensioner. Socialvetenskaplig tidskrift får regelbundet böcker skickade till oss för recensioner. Vill du recensera någon av böckerna nedan? Kontakta då: socialvetenskapligtidskrift@ikos.liu.se så skickar vi hem boken till dig. Du kanske har en annan bok du gärna vill recensera för tidskriften? Kontakta oss gärna då också.

 

Just nu finns följande böcker tillgängliga att recensera:

Nya 2022:

Brante, Thomas (2022). Professions, Science and the State - How Science and Practice are United in the Contemporary Knowledge Society. Lund: Studentlitteratur

Cocozza, Madeleine (2022). Den systemteoretiska analysen: en utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk behandling. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Edebalk, Per Gunnar (2022). Äldreomsorgen: en aktuell historia. Lund: Studentlitteratur

Isaksson, Joakim, Lilliehorn, Sara & Hansson, Helena (red.) (2022). Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete. Upplaga 1:1 Lund: Studentlitteratur

 

Larsson, Sam & Trygged, Sven (red.) (2022). Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Östlund, Lena (red.) (2022). Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: interprofessionella perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Övriga:

Alexanderson, Karin & Näsman, Elisabet (2019). Upptäckt och stöd: om barn till föräldrar med missbruksproblem. Lund: Studentlitteratur

Andersson Vogel, Maria (2020). Disciplinering, femininitet och tvångsvård: tjejers vardag vid särskilda ungdomshem. Lund: Studentlitteratur

Behtoui, Alireza, Hertzberg, Fredrik & Neergaard, Anders (red.) (2020). Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser. Lund: Studentlitteratur

Benkel, Inger (2020). Möta den som sörjer: flera perspektiv på sorg efter dödsfall. 2:a upplagan Lund: Studentlitteratur

Brytting, Tomas (red.) (2021). Kvalitet i äldreomsorgen: berättelser om omsorgskonst. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

de Cabo y Moreda, Annelie, Holmström, Charlotta & Kuosmanen, Jari (red.) (2021). Sex mot ersättning: säljare, köpare, makt och moral. Lund: Studentlitteratur

Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David (red.) (2021). Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad. Lund: Studentlitteratur

Dunér, Anna (2020). Biståndshandläggning inom äldreomsorgen: villkor och dilemman. Lund: Studentlitteratur

Forssell, Anna (2020). Den röda tråden i social barnavård: processer, samband och delaktighet. Lund: Studentlitteratur

Franzén, Cecilia & Tzimoula, Despina (red.) (2021). Genus och professioner. Lund: Studentlitteratur

Fredriksson, Anna & Lindberg, Carolina (2021). Ny som socionom: från utbildning till arbetsliv. Stockholm: Gothia kompetens

Gunnarsson, Lena (2020). Samtyckesdynamiker: sex, våldtäkt och gråzonen däremellan. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Hallberg, Ulrika & Klingberg, Gunilla (2020). Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen. Lund: Studentlitteratur

Hansson, Kristofer, Lenander, Cecilia & Loodin, Henrik (red.) (2021). Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv. Lund: Pufendorfinstitutet, Lunds universitet

Isaksson, Cristine, Blom, Björn & Nygren, Lennart (red.) (2020). Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar. Lund: Studentlitteratur

Johansson, Jesper, Söderqvist Forkby, Åsa & Wernesjö, Ulrika (red.) (2021). Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av migration. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

Lindqvist, Rafael (2020). Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder: medborgarskap, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur

Mery Karlsson, Mikael (2020). "Gå eller rulla - alla vill knulla!":  funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap. Diss. Lund : Lunds universitet, 2020

Nygård, Mikael (2020). Välfärdsstat i förändring: socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet. Lund: Studentlitteratur

Olsson, Staffan (2020). LSS i praktiken: sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt. 3:e upplagan Lund: Studentlitteratur

Ouis, Pernilla (red.) (2021). Sexualitet och migration i välfärdsarbete. Lund: Studentlitteratur

Salmonsson, Göran & Spross, Linn (2021). Försörjningens förändrade former: lönearbete och fattigvård under 1800-talet. Lund: Arkiv förlag/A-Z förlag

Swärd, Hans (2021).  Hemlöshet: ett komplext problem i ett föränderligt samhälle. 3:e upplagan Lund: Studentlitteratur

Wilson, Jim (2020). Kreativitet i tider av begränsning: en följeslagare för er som arbetar inom psykiatri och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur

Wolmesjö, Maria & Solli, Rolf (red.) (2021) Framtidens välfärd - - hållbar styrning, organisering och ledning. Lund: Studentlitteratur