Meddelanden

Handläggning och Covid -19

2021-05-23

På grund av det rådande pandemiläget är det en hög arbetsbelastning på redaktionen och det är svårare än vanligt att finna lämpliga granskare. Skulle du rentav kunna tänka dig att granska åt Socialvetenskaplg tidskrift?

 

Skicka i så fall ett mejl till: socialvetenskapligtidskrift@ikos.liu.se, och berätta lite

 om dina kompetensområden. Vi kräver minst doktorsexamen för våra granskare.

Läs mer om Handläggning och Covid -19

Senaste numret

Vol 28 Nr 1 (2021): Vol 28 Nr 1 (2021)
Visa alla nummer