Gå tillbaka till artikeldetaljer Brukarinflytandets politiska innebörder – konsensusorientering, individcentrering och avpolitisering i den nationella policydiskursen Ladda ner Ladda ned PDF