Om tidskriften

Socialvetenskaplig tidskrift är en svenskspråkig tidskrift som riktar sig till dig som är intresserad av sociala frågor, med särskilt fokus på socialt arbete. Alla vetenskapliga artiklar i Socialvetenskaplig tidskrift genomgår dubbelblind peer-review granskning. Tidskriften utges av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) med stöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. Redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift cirkulerar mellan de större universitetsorterna. Vid årsskiftet 2019/2020 tog Linköpings universitet och Avdelningen för socialt arbete vid Institutionen för kultur och samhälle över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. 

Prenumeration

Om du är medlem i FORSA ingår tidskriften. För att bli medlem klicka här

Enbart prenumeration klicka här

Om du har frågor om din prenumeration eller vill läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas när det gäller din prenumeration, se Policy för hantering av data och personuppgifter vid Nätverkstan Kulturtidskrifter.