1.
Sundbäck L. Ny avhandling: Om interna gränser för hemlösa EU-migranter och den norska välfärdsstaten. : Turid Misje (2023) Social work(ers) and homeless EU migrants: welfare bordering in Norway. Diss. VID Specialized University. SVT [Internet]. 02 januari 2024 [citerad 17 juli 2024];30(3):779-84. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4948