1.
Rengman J. Jeny Rengman. SVT [Internet]. 24 maj 2023 [citerad 09 december 2023];30(1):517-8. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4761