1.
Thorson J. Försörjningsstöd är inte förtidspension. SVT [Internet]. 02 oktober 2023 [citerad 06 december 2023];30(2):661-6. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4715